หลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เดวิดไม่ทเชลล์ได้รับการฝึกธุร […]