การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัย thailand t […]