การเขียนแผนที่ร่างกาย 3 มิติสามารถระบุรักษาอวัยวะเซลล์ได้รับความทรุดโทรมจากเงื่อนไขทางการแพทย์

ตามความเป็นจริงตลาดการแพทย์ที่เติบโตเร็ว…