การศึกษาค้นพบวัสดุตัวนำยิ่งยวดใหม่โดยใช้สิ่งของสารสนเทศ

สิ่งของ Superconducting ที่ช่วยทำให้สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าได้ในระยะทางยาวนานโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานถ้าหากว่าไม่มีความต้านทานไฟฟ้านับว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก็พลังงาน แนวทางการเดิมโดยนักวิจัยค้นคว้าหาวัสดุตัวนำยิ่งยวดใหม่ๆหรืออุปกรณ์อื่นๆจำต้องพึ่งข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุเช่นโครงสร้างผลึกและจำนวนวาเลนซ์รวมทั้งประสบการณ์ของตนและสัญชาตญาณ อย่างไรก็ตามแนวทางลักษณะนี้ใช้เวลานานค่าใช้สอยและก็ยากมากเนื่องจากต้องมีการสังเคราะห์สิ่งของที่เกี่ยวเนื่องให้ถี่ถ้วนรวมทั้งประณีต ด้วยเหตุดังกล่าวความอยากก็เลยเป็นที่ต้องการในการพัฒนากรรมวิธีการใหม่ๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบสิ่งของใหม่ๆได้อย่างมีคุณภาพด้วยคุณลักษณะที่ถูกใจ

ทีมงานนักวิจัยร่วมได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล AtomWork ซึ่งมีข้อมูลมากยิ่งกว่า 100,000 ชิ้นบนส่วนประกอบผลึกอนินทรีย์ กลุ่มแรกได้เลือกกลุ่มวัสดุที่อยากราว 1,500 รายซึ่งรัฐอิเล็กทรอนิกส์สามารถคำนวณได้จากการคำนวณ หลังจากนั้นคณะทำงานได้ลดจำนวนของสิ่งของลงในวัสดุเหลือใช้ 27 สิ่งของที่มีคุณลักษณะเป็นตัวนำยิ่งยวดที่น่าสนใจด้วยการคำนวณสถานะอิเล็กทรอนิกส์ จากอุปกรณ์ 27 จำพวกนี้ได้เลือกวัสดุ ชนิดคือ SnBi2Se4 รวมทั้ง PbBi2Te4 ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ง่ายดาย

คณะทำงานสังเคราะห์ทั้งคู่วัสดุและก็ยืนยันว่าพวกเขาแสดงให้เห็นความเป็นตัวนำยิ่งยวดภายใต้แรงกดดันสูงโดยใช้เครื่องมือวัดแรงต้านทานไฟฟ้า คณะทำงานยังพบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนผ่านตัวนำยิ่งยวดของวัสดุกลุ่มนี้มากขึ้นเมื่อความดันมากขึ้น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ซึ่งแตกต่างจากวิธีทั่วไปทำให้สามารถระบุตัวบุคคลรวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ตัวนำยิ่งยวดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แม่น

การทดสอบพบว่าอุปกรณ์ที่พึ่งค้นพบกลุ่มนี้อาจมีคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริที่สุดยอดนอกจากไปจากความเป็นตัวนำยิ่งยวด ขั้นตอนการที่เราพัฒนาขึ้นอาจใช้กับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้มากมายและก็ตัวนำยิ่งยวด ในการค้นคว้าในอนาคตพวกเราหวังที่จะศึกษาค้นพบอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอาทิเช่นสิ่งของที่มีตัวนำยิ่งยวดในอุณหภูมิปกติโดยการรวมวัสดุที่มากมายขึ้นในการศึกษาวิจัยของเราแล้วก็เพิ่มความถูกต้องของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะที่พึงพอใจ

Facebook Comments